Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práce na kronice obce do roku 2010

22. 3. 2011

 

 V níže uvedeném dopise, jsem se pokusil seznámit nově nastoupivší starostku obce Mgr. Věru Daňovou a zastupitelstvo s tím, co vše je na kronikářském poli hotovo.Shodou okolností jsem zrovna ukončil jednu náročnou etapu - zpracování historie od roku 1945 zhruba do roku 1975.
Tuto formu tedy pokládám za nejlepší možnost seznámit vedení obce s mou dosavadní prací.
 
Vážená paní starostko, vážené zastupitelstvo,
dovolte mi, abych vás vlastně poprvé seznámil s mou činností kronikáře obce Černá v Pošumaví .
Tuto formu volím proto, že jsem v současné době ukončil určitou etapu své práce, což je vedle pravidelných ročních zápisů především zpracování dosud nikde nezaznamenaných událostí od roku 1945 do roku 1975.
Máme nyní tedy zpracovánu kroniku od nejstaršího období až po současnost. Materiály jsem získával osmidenní návštěvou v Okresním archivu Český Krumlov, kde jsem si je fotografoval,přepisoval i namlouval na diktafon a doma pak vše znovu na počítači přepisoval a chronologicky sestavoval. Bylo to nepřeberné množství hodin, které jsem této práci věnoval, bylo to více než 1000 stran fotografického materiálu, byla to návštěva 16 pamětníků a tak mohlo vzniknout toto vypovídající dílo.
Zpracoval jsem dále Sborník Tuhových dolů“, kde je sestaven veškerý materiál o tuhových dolech, který byl roztříštěn na různých místech a je tak nyní vše v jednom svazku. Potěšila mě reakce ředitele báňského výzkumu i Vysoké školy báňské, kteří mi napsali pochvalné uznání za zpracování tohoto díla.
Zpracoval jsem Soubor zaniklých obcí na území Černé v Pošumaví, opět mnoho času s nalezením vhodného a potřebného historického materiálu.
Veškeré kroniky, které byly dosud k dispozici, jsem přepsal do elektronické podoby / německé přeložené p. Jágrem – Černá, Dolní Vltavice a Bližná s příslušnými osadami/, dále kroniku, kterou jsem sám ručně psal od roku 1977 do roku 1989.
Při svém opětovném nástupu na místo kronikáře od r. 2003 jsem shromáždil a zapsal celé chybějící období, t. j. od roku 1990 do roku 2002 a pak samozřejmě pokračoval zápisy jednotlivých let.
Všechny tyto kroniky, které dosud byly k dispozici pouze v elektronické verzi na stránkách obce Černá v Pošumaví, jsem po dohodě již s paní starostkou Mgr. Věrou Daňovou znovu upravil , vytisknul na vlastní tiskárně / barvy a papír od Obecního úřadu/ a zařídil jejich vazbu / cena 550 Kč – Obecní úřad/. Vzniklo tak celkem 9 nových kronikářských knih, které tak mohou být uloženy v této podobě pro naše potomky.
Fotografie do kronik jsem získával nejprve od Obecního úřadu, nyní si většinu akcí fotografuji sám. Úprava fotografií, skenování a podobně, zabere opět velké množství času. Fotografie jsem vypálil na nosiče CD a jsou uloženy v archivu kroniky na Obecním úřadě.
Spolupracoval jsem s Českou televizí při natáčení seriálu „Zatopené osudy – Lipno“ a s Českým rozhlasem na pořadu o čápech v Černé.
Provedl jsem fotodokumentaci domů a budov v celém katastru obce Černá v Pošumaví, což nyní upravuji do samostatné fotoknihy, kterou bych rovněž rád nechal svázat, stejně tak jako další fotografie z mnoha akcí, které v obci vznikaly a probíhaly.
Přispěl jsem dosud 88 články do Českokrumlovského deníku a více než 100 články do Zpravodaje obce.
Propagací obce je i kniha „ Z pera kronikáře aneb Všehochuť o Černé v Pošumaví“, kterou jsem zpracoval a vydal na náklady obce Černá v Pošumaví v letošním roce.
 
                               Ing. František Záhora, kronikář obce Černá v Pošumaví
                                          květen 2010